Neologisme nr. 967:  klimaatgroen

Bron: taalbank, weblog over taalverandering, Woord van de dag, 15 juli 2011

Citaat: "Klimaatgroen staat vandaag voor het eerst in een landelijke Nederlandstalige krant. Toch is het al de derde keer dat het woord in de media figureert. Twee keer eerder (26-6-2009 resp. 7-5-2010) stond het woord klimaatgroen namelijk in een regionale krant (Het Limburgs Dagblad resp. De krant van West-Vlaanderen). Ook op internet wordt het woord al enige tijd (sporadisch) aangetroffen.

Klimaatgroen is blijkbaar een verzamelnaam voor alle groene planten en (loof)bomen die dienen om de klimaatverandering als gevolg van CO2-uitstoot tegen te gaan. Als verzamelnaam is klimaatgroen vergelijkbaar met woorden als lentegroen (de jonge blaadjes aan bomen en struiken in de lente), stadsgroen oftewel openbaar groen (groenvoorzieningen in een stad) en natuurlijk schaamgroen (beplanting aangebracht om ontsierende bouwsels aan het oog te onttrekken).

Overigens is klimaatgroen niet alleen een zelfstandig naamwoord. Sporadisch wordt ook het bijvoeglijk naamwoord klimaatgroen aangetroffen. Zo typeerde een criticus in 2010 leden van de politieke partij D66 als 'klimaatgroene fatsoensrakkers'." 

Ingevoerd door: JC  op 19 juli 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom