Neologisme nr. 1027:  ijsvinger

Bron: taalbank.nl, Woord van de Dag, 24 november 2011

Citaat: "Tot gisteren waren voor de gewone man ijsvingers niets anders dan verkleumde vingers als gevolg van de ijzige winterkou. Ijsvingers combineerde je met rode oren, wintertenen en winterse wangen. Vandaag komt ijsvinger in het Algemeen dagblad echter in een heel ander daglicht te staan. In de combinatie ijsvinger des doods verwijst het woord naar een soort ijskoude onderwatertornado die alles waarmee het in aanraking komt ogenblikkelijk bevriest.

Het fenomeen is het gevolg van temperatuurverschillen tussen water en land. IJsvingers des doods - wat minder poŽtisch heten ze brinicles of ijsstalactieten - ontstaan als extreem koud zout water in het oceaanwater terechtkomt. Hierdoor ontstaat een spiralende stroming met zoutdeeltjes, die resulteert in een soort ijspegel met een uitzonderlijk hoog zoutgehalte.

Terwijl deze ijspegel langzaam naar de zeebodem zakt, bevriezen alle organismen die ermee in aanraking komen. Dat verklaart in elk geval het tweede deel van ijsvinger des doods. Dat het fenomeen een ijsvinger wordt genoemd, komt enerzijds door de vorm (een pegel en een vinger lijken immers wel wat op elkaar) en anderzijds door de werking ervan: alles wat erdoor beroerd wordt, sterft alsof het door een dodelijke vinger wordt aangeraakt. De ijspegel vormt dan ook een grote bedreiging voor het leven ter plekke." 

Synoniemen: ijsstalactiet; brinicle

Commentaar: nieuwe betekenis van een bestaand woord

Ingevoerd door: JC  op 26 november 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom