Neologisme nr. 1094:  winddeel

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 18 juni 2012

Citaat: "Een winddeel is een aandeel in een windmolen, waarbij men als aandeelhouder ('winddeelhouder') geen winst ontvangt, maar stroom: wie winddelen koopt, krijgt in ruil daarvoor namelijk een lagere elektriciteitsrekening. De houder van een winddeel van bijvoorbeeld 345 ontvangt jaarlijks zon 500 kWh stroom. Bij een stijgende elektriciteitsprijs kan dat winddeel op de langere termijn zelfs een goede investering zijn, waarbij de winddeelhouder misschien toch wat winst (in de vorm van stroom?) uitgekeerd krijgt.

Het woord winddeel is niet helemaal nieuw. Op internet figureert het al wat langer. Winddeel is een mooi woord, gevormd op basis van zowel aandeel (winddeel = windaandeel) en winstdeling. Want winddeel wordt meestal in het meervoud (winddelen) gebruikt, een woord dat een echo bevat van de combinatie (in de) winst delen.

Synoniem: windaandeel

ngevoerd door: JC  op 26 juni 2012

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom