Neologisme nr. 1112:  leet

Bron: Wikipedia

Citaat: "Leet, oftewel l33t of 1337 enzovoort, is een internetschrijfwijze van overwegend Engelse fonetische klanken door ze te vervangen door andere tekens die enige uiterlijke overeenkomst hebben." 

Commentaar: op de Wikipediapagina staat ook een verduidelijkende tabel 

Ingevoerd door: JC  op 5 september 2012

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom