Neologisme nr. 1117:  Rubikakkoord

Bron: Europees Parlement, Parlementaire vragen, 8 november 2011

Citaat: "Ter behoud van het bankgeheim heeft Zwitserland overeenkomsten afgesloten met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze zogenaamde Rubik-akkoorden geven belastingontduikers de garantie dat zij anoniem blijven, in ruil waarvoor het land van herkomst van deze belastingontduikers een vergoeding ontvangt. Over de op geheime bankrekeningen in Zwitserland weggezette bedragen zal namelijk een forfaitaire belasting worden geheven van 19 tot 34 % van het tegoed, afhankelijk van de vraag hoeveel geld er op de rekening staat en hoelang deze bestaat. Het is duidelijk dat het ondertekenen van deze overeenkomsten door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bijdraagt aan het verzwakken van de Europese eenheid voor wat betreft de wens van de EU om automatische gegevensuitwisseling tot norm te verheffen." 

Commentaar: de financiële manipulaties worden zo ingewikkeld gemaakt als de Rubikkubus, zodat de opeenvolgende zetten nauwelijks traceerbaar zijn 

Voorgesteld door: Margit Tamás

Ingevoerd door: JC  op 9 september 2012

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom