Neologisme nr. 1142:  assistanaat

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 15 november 2012

Citaat: "Gisteren schreef Paul Magnette in de Belgische krant De Standaard onder de kop 'Assistanaat' over de 'afhankelijkheidspositie van een deel van de bevolking ten opzichte van de Staat'. Assistanaat is een onbekend woord in het Belgisch-Nederlands en waarschijnlijk heeft Magnette het woord voor de gelegenheid geleend uit de Franse media, want daarin wordt de laatste tijd weer regelmatig geschreven over het assistanat (maar dan met één a in de laatste lettergreep)." 

...

"Met de crisis nog lang niet achter de rug lijkt assistanaat een kansrijk alternatief voor wat we in onze taal nu nog wel aanduiden als het 'maatschappelijk steunwezen', bestaande uit bijstandstrekkers, randfiguren, overtolligen, uitgeslotenen, voedselbankiers en andere – schrik niet: er volgt nu een wel heel cynisch woord, dat niettemin steeds vaker te lezen is – onrendabelen."

Ingevoerd door: JC  op 15 november 2012

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom