Neologisme nr. 1171:  plofcarrière

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 8 januari 2013

Citaat: "Maar plofkip heeft nog meer gedaan, het is een modelwoord in onze taal geworden, naar analogie waarvan andere woorden zijn gevormd: plofvarken, plofkoe en zelfs plofmens troffen we de afgelopen jaren aan in de media.

Ook vandaag staat er weer een samenstelling met plof- in de krant die nog niet eerder in een Nederlandstalige krant had gestaan. In een ingezonden brief in Trouw schrijft een zekere Henk Nijhoff naar aanleiding van de vaak haperende carrières van oudere Nederlandse werknemers: 'In Nederland gaan we behalve met plofkippen ook te maken krijgen met plofcarrières. Tot je 50ste volgestopt worden met loonsverhogingen en bonussen en als je op een dag een ei minder legt … snel afscheid nemen' (Trouw, 8-1-2013).

Plofcarrière is een tot de verbeelding sprekend woord, te meer omdat het zo mooi rijmt op profcarrière, maar min of meer het tegenovergestelde betekent: een carrière die voortijdig eindigt doordat de verhouding tussen arbeidsproductiviteit en beloning van oudere werknemers totaal zoek is." 

Ingevoerd door: JC  op 8 januari 2013

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom