Neologisme nr. 1206:  ddossen

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 11 april   2013

Citaat: "Ddossen wordt de laatste dagen regelmatig aangetroffen in de media in verband met de cyberaanvallen op de websites van financiŽle instellingen. Het woord betekent 'een ddos-aanval doen op', waarbij ddos eigenlijk een afkorting is voor distributed denial of service. Bij een ddos-aanval wordt vanuit meerdere computers gepoogd een andere computer ontoegankelijk te maken. Met zín twee dís aan het begin van het woord is ddossen een opvallend woord, maar ook de samenstelling ddos-aanval levert trouwens een merkwaardig woordbeeld op.

Ingevoerd door: JC  op 13 april  2013

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom