Neologisme nr. 1215:  mediarchie

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 7 mei 2013

Citaat: "Mediagarchie maakte zo zijn debuut in een Nederlandse krant. Het is naar analogie van bijvoorbeeld monarchie en oligarchie gevormd met het woord media. Op basis van de van oorsprong Griekse woorden monarchia en oligarchia heeft -archie zich ontwikkeld tot een achtervoegsel dat met van oorsprong vreemdtalige woorden verbonden kan worden. In mediagarchie is de g echter vreemd. Die komt niet van media en niet van –archie. Waarom heeft de schrijver niet mediarchie (in plaats van mediagarchie) bedacht? Is de g misschien in mediagarchie verzeild geraakt doordat de auteur te veel naar het woord oligarchie heeft gekeken en naar analogie de g daaruit overgenomen heeft in mediagarchie?

Wat ook mogelijk is, is dat de Volkskrant-auteur zich heeft laten inspireren door het Engels, waarin medigarchy al wat langer voorkomt. Zo figureerde mediagarchy in 2006 in de Washington Times: ‘The media today believes it is the fourth and most important branch of government. It also seems to think that its pronouncements ought to be made law, no matter how ignorant and ludicrous. Call it what it is: mediagarchy.’ (Washington Times, 13-9-2006)

Ingevoerd door: JC op 7 mei 2013

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom