Neologisme nr. 1232:  calamiteitenscherm

Bron: Taallink 390, Woord van de week , 24 juni 2013

Citaat: "Bij verkeersongevallen ontstaat dikwijls een file in de tegenovergestelde rijrichting. Zo'n gevaarlijke kijkfile kan worden beperkt of zelfs voorkomen als er een calamiteitenscherm wordt opgetrokken. Een calamiteitenscherm schermt de plek van het ongeval af zodat tegenliggers er niet meer naar kunnen kijken. In Nederland en Groot-BrittanniŽ worden al jaren calamiteitenschermen ingezet bij verkeersongevallen. In Vlaanderen wordt nu een proefproject opgestart. Een calamiteit is een 'grote ramp' of een 'onverwachte gebeurtenis die schade of letsel veroorzaakt'.

Ingevoerd door: JC op 20 oktober 2013

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom