Neologisme nr. 1235:  renterover

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 30 oktober 2013

Citaat: "Het woord renterover debuteert dezer dagen in de media, maar renteroof is een woord dat al langer bestaat. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 wordt het (weliswaar sporadisch) aangetroffen in de media. In 2010 bijvoorbeeld werd dat woord op de website van Tros Radar gebruikt voor de ‘misstand’ dat banken in het weekend wel geld afschrijven dat rekeninghouders overmaken, terwijl er in het weekend geen bijboekingen zouden worden gedaan. Dat geld zou in het weekend op een tussenrekening staan, zodat de bank creditrente ontving op die tussenrekening terwijl de klant die in het weekend rood kwam te staan wel debetrente moest betalen. Zo zou de bank ‘dubbel’ verdienen aan afschrijvingen en roodstand in het weekend. Of het waar is, wij weten het niet, zoals we zoveel niet weten wat er binnenskamers bij banken gebeurt.

Ingevoerd door: JC op 30 oktober 2013

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom