Neologisme nr. 1238:  sletvrees

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 12 november 2013

Citaat: "Ruim twee maanden geleden dook het woord sletvrees - een met een knipoog naar smetvrees gemaakte samenstelling van slet (meisje of vrouw met een losse seksuele moraal) en vrees - voor het eerst op in de krant. Aanleiding waren het boek en de film Sletvrees van Sunny Bergman. Daarin gaat ze op zoek naar onze dubbele moraal die maakt dat jongens met veel seksuele relaties stoer zijn, terwijl meisjes die met veel vriendjes het bed hebben gedeeld al snel een slet worden genoemd.

(...)

Mocht sletvrees inderdaad een courante soortnaam worden, dan kan het woord in de toekomst ook in het woordenboek worden opgezocht. Afgaande op de paar aangetroffen contexten van het woord zal de definitie dan zoiets luiden als 'door de opvoeding en maatschappelijke normen veroorzaakte vrees van (jonge) vrouwen om door anderen als een slet te worden beschouwd wanneer ze betrekkelijk veel wisselende seksuele relaties hebben'." 

Synoniem: sletangst

Ingevoerd door: JC op 13 november 2013

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom