Neologisme nr. 1247:  kaasmolaar

Bron: Woordpost, Onze Taal, 5 december 2013

Citaat: ""Bij de zachte tanden gaat het meestal om de vier eerste definitieve kiezen. 'Met die tanden zouden de kinderen het eigenlijk heel hun leven moeten doen', aldus Declerck. 'Maar in erge gevallen brokkelen de kaasmolaren af en moeten we ze verwijderen.'" Bron: Afbrokkelende kiezen nieuwe kinderplaag (Maxie Eckert, De Standaard, 5 december 2013)

(...)

Een molaar is een bepaald type kies: een kies met meer dan twee knobbels op de kroon. Het woord komt van het Latijnse molaris, dat eerst 'molensteen' betekende en later ook 'kies'. De kiezen zijn namelijk belangrijk bij het kauwen (vermalen) van voedsel; vandaar die benaming. Als inheems Nederlands synoniem wordt soms maalkies of maaltand gebruikt.

Een kaasmolaar is een relatief zachte, poreuze, makkelijk afbrokkelende kies. Vanwege deze eigenschappen Ún de vaak wat gelige kleur is kaas in dit woord terechtgekomen.

Ingevoerd door: JC op 5 december 2013

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom