Neologisme nr. 1372: terrorismetoerist

Bron: De Standaard, 31 januari 2015, p. 44

Citaat: " 'Terrorismetoerist’, zo omschreef het vermeende brein achter de Vervierse cel zichzelf en dat illustreerde hij met een reeks narcistische foto’s van hemzelf" Prof. Rik Coolsaet, Hoogleraar Internationale Betrekkingen (UGent) 

Voorgesteld door: Lina Waterplas

Ingevoerd door: JC op  23 april 2015

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom