Neologisme nr. 1394:  criminaliteitsparadox; misdaadparadox

Bron: Taalbank, 11 juni 2015, Woord van de dag

Citaat: "Inderdaad, misdaadparadox figureert sinds 2009 nu en dan in de media en wordt op internet  een paar honderd keer aangetroffen. Elsevier omschreef het woord in 2010 als ‘het vreemde maatschappelijke fenomeen dat zelfs als de criminaliteit daalt, de gevoelens van onveiligheid toch kunnen toenemen’. Als we ‘vreemd’ en ‘zelfs’ uit dit citaat halen, hebben we meteen een rudimentaire definitie.

Uit de contexten waarin criminaliteitsparadox en misdaadparadox op internet voorkomen, wordt in elk geval duidelijk dat het bij beide begrippen om informatie over criminaliteit en om perceptie van criminaliteit gaat. Vergelijking van de contexten waarin beide woorden gebruikt worden, leidt tot de conclusie dat de woorden synoniemen zijn."

Ingevoerd door: JC op  17 juni 2015

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom