Neologisme nr. 1399:  pop-upcorrespondent

Citaat 1: “Zo nodig zal de VRT een beroep doen op – zoek alvast dekking voor een buzzword van jewelste – pop-upcorrespondenten.” (Humo 7 juli 2015, blz. 32.)

Citaat 2: "VRT Nieuws wil zijn buitenlandaanbod uitbreiden. Daartoe introduceert de nieuwsdienst van de openbare omroep vanaf 2015 pop-upcorrespondent-schappen. "Voortaan gaan radio, tv en online nog meer naar het buitenland, op meer plekken, om zelf het nieuws te gaan coveren", zegt algemeen hoofdredacteur Luc Rademakers. Een pop-upcorrespondentschap houdt in dat reporters voor langere tijd naar "hot spots" in de wereld uitgestuurd kunnen worden." (deredactie.be)

Voorgesteld door: Lina Waterplas

Ingevoerd door: JC op  8 juli 2015

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom