Neologisme nr. 1402:  streepjes-Nederlander

Bron: Taalbank, 15 juli 2015, Woord van de dag

Citaat: "Taalkundig gezien was het voorstel van Verhagen niet goed werkbaar – we spellen ‘Turkse Nederlanders’ en Marokkaanse Nederlanders’ immers zonder streepje, maar het wóórd streepjes-Nederlander was wel mooi. Dat is het nog steeds, en nu het in de Volkskrant wordt geherintroduceerd gloort er opnieuw hoop voor dit woord, dat waarschijnlijk gedefinieerd moet worden als ‘persoonsbenaming voor een Nederlander waarbij diens etniciteit wordt genoemd in combinatie met zijn Nederlanderschap, bv. Marokkaans-Nederlandse persoon of Marokkaanse Nederlander’." 

Ingevoerd door: JC op  19 juli 2015

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom