Neologisme nr. 1489:  betonstop

Bron: Volkskrant.nl, 23 mei 2016: "Betonstop moet einde maken aan Vlaamse verrommeling"

Citaat: "Dat schrijft de Vlaamse krant De Morgen, die het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) mocht inkijken. Daarin doet Schauvliege een aantal voorstellen die ervoor moeten zorgen dat Vlaanderen niet nog verder volgebouwd gaat worden. Op dit moment heeft Vlaanderen de grootste bebouwde oppervlakte van Europa: 33 procent van de ruimte wordt ingenomen door woningen, industrie en wegen. Dat is twee keer zoveel als in Nederland en drie keer zoveel als in WalloniŽ. Dagelijks komen er in Vlaanderen nog eens negen voetbalvelden aan beton en asfalt bij.

Om die trend te keren, stelt Schauvliege onder andere een 'betonstop' voor. Tegen het jaar 2050 mag er geen extra ruimte meer worden aangeboord voor huizen, industrie en wegen, zonder dat er op een andere plek in Vlaanderen minstens evenveel ruimte weer aan de natuur wordt geschonken. " 

Voorgesteld door: Lina Waterplas

Ingevoerd door: JC op 16 juni 2016

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom