Neologisme nr. 1512:  voldemortgeloof

Bron: Taalbank, 26 juli 2016, Woord van de dag

Citaat: "Origineler is het woord voldemortgeloof, dat vandaag op weblog GeenStijl debuteert. Daarmee wordt het geloof aangeduid dat de media niet of slechts ongaarne met name noemen als ze moeten berichten over een aanslag waarbij een al dan niet verwarde gelovige zich in het bijzijn van anderen heeft opgeblazen ter meerdere eer en glorie van zijn god en diens profeet.

(...)

Het wordt nog spannend in welke betekenis het eponiem voldemort (met een kleine letter) ingeburgderd zal raken in onze taal: in de betekenis ‘de verpersoonlijking van het kwaad’ of in de betekenis ‘dat waarvan het noemen van de naam taboe is’. Of misschien wordt het eponiem wel in beide betekenissen courant.

Ingevoerd door: JC op 30 juli 2016

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom