Neologisme nr. 1615:  waterdressuur

Bron: Taalbank, 3 augustus 2018, Woord van de dag

Citaat: "beheer van het waterpeil in een gebied door middel van gemalen, waterkeringen, retentiebekkens e.d., onder meer om de waterveiligheid te garanderen"

Synoniem: watermanagement

Ingevoerd door: JC op 8 augustus 2018

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom