Neologisme nr. 635:  ervaringsbewijs

Bron: Taallink 159, 1 december 2008, Woord van de week

Citaat: "Wie relevante beroepservaring heeft, maar niet beschikt over een getuigschrift of diploma, kan voor bepaalde beroepen een ervaringsbewijs krijgen. Dat is een officieel bewijs van de Vlaamse overheid dat aantoont dat een (kandidaat-)werknemer over de nodige competenties beschikt. In Vlaanderen kun je voor 26 beroepen − waaronder industrieel schilder, buschauffeur en naaister − een ervaringsbewijs aanvragen. Om een ervaringsbewijs te krijgen, moet je slagen voor een praktijkproef bij een erkend testcentrum. " 

Ingevoerd door: JC  op 2 december 2008

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom