Neologisme nr. 659:  nahuwelijk

Bron: nrc 20 december 2008, Woordhoek Ewoud Sanders "Jaartal 2008"

Citaat: ",,Het nahuwelijk. Ik hoorde het begrip voor het eerst uit de mond van de vorig jaar overleden schrijver Boeli van Leeuwen.” Zo begint de interviewbundel Het nahuwelijk uit 2008 van journaliste en programmamaakster Djoeke Veeninga. Met het nahuwelijk wordt de relatie bedoeld tussen twee mensen die gescheiden zijn. Net als het huwelijk kan het nahuwelijk goed en slecht zijn. In het boek wordt dit nieuwe woord, dat kennelijk Antilliaanse wortels heeft (althans: Boeli van Leeuwen kwam van Curaçao,), ook bijvoeglijk gebruikt. We lezen onder meer over ,,het nahuwelijkse contact”, ,,het nahuwelijkse leven” en de ,,nahuwelijkse staat”. Een lange thema-uitzending van de VPRO getiteld ‘Het nahuwelijk’ zorgde voor een grotere bekendheid van dit bruikbare woord." 

Ingevoerd door: JC  op 30 december 2008

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom