Neologisme nr. 815:  zalmeffect

Bron: Taallink 250, 13 september 2010,  Woord van de week

Citaat: "Bij de meeste universiteiten blijken de inschrijvingen voor het eerste jaar sterk te dalen. Bij de hogescholen is juist het omgekeerde aan de gang. Die trend zou onder andere veroorzaakt worden door het zalmeffect. Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur is het gemakkelijker om van een hogeschool naar een universiteit door te stromen. Daardoor zijn er nu meer jongeren die eerst wat lager mikken en dan opklimmen. Het beeld dat gebruikt wordt, is dat van zalmen die stroomopwaarts zwemmen om kuit te schieten. Het zalmeffect is dus het tegenovergestelde van het watervaleffect in Nederland afstroom genoemd waarbij studenten eerst een moeilijke studierichting proberen en naar een minder zwaar niveau overgaan als ze die richting niet aankunnen." 

Commentaar: zie ook: zalmprincipe en zalmsysteem; en nu is er ook de zalmstudent (De Standaard, 29 oktober 2012, p. 8)

Ingevoerd door: JC  op 15 september 2010

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom