Neologisme nr. 845:  kindnorm

Bron: Taallink 261, 29 november 2010,  Woord van de week

Citaat: "De langdurige blootstelling aan verschillende schadelijke stoffen via lucht, water en voeding heeft negatieve effecten op de gezondheid. Omdat kinderen in verhouding tot hun lichaamsgewicht grotere hoeveelheden van die schadelijke stoffen binnenkrijgen, zijn de effecten ervan voor hen nog negatiever. Daarom pleit de Gezinsbond ervoor om product- en milieunormen uit voorzorg op kinderen af te stemmen. De concrete maatstaf voor zulke normen en beleidsmaatregelen wordt de kindnorm genoemd. Ook voor de publieke ruimte en de verkeersveiligheid zou volgens de Gezinsbond de kindnorm moeten gelden." 

Ingevoerd door: JC  op 29 november 2010

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom