Neologisme nr. 850:  hacktivisme

Bron: Wikipedia

De Standaard, 10 december 2010, p. 12 "Welkom in het jaar van het Grote Verzet" (waarin sprake van' hacktivism')

Citaat: "Onder hacktivisme verstaat men, ruim gezien, het inzetten van computerkennis en het internet als daad van protest. In enge zin is het een subversieve activiteit.

Het begrip is een neologisme en komt voort uit het samenvoegen van hacken en activisme."

Ingevoerd door: JC  op 11 december 2010

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom