Neologisme nr. 853:  qurificeren

Bron: http://www.qurify.com/nl/

Definitie: (bv. een bericht, een url) omzetten in de QR-code

Citaat: "QR-codes zijn tweedimensioale barcodes die snel en eenvoudig ingescand kunnen worden met de fotocamera van bijna iedere moderne mobiele telefoon. De QR-code wordt dan omgezet ("gedequrificeerd") in (interactieve) tekst en/of een link.

Voorbeeld van een QR-code

Een QR-code is een tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door Denso-Wave, een

dochteronderneming van het Japanse bedrijf Denso.

De letters QR zijn een afkorting van Quick Response ("snelle reactie").  (bron: Wikipedia)

Ingevoerd door: JC  op 16 december 2010

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom