Neologisme nr. 870:  citroenloopbaan

Bron: Taallink 268, 24 januari 2011,  Woord van de week

Definitie: loopbaan waarbij de werknemer 'uitgeperst' wordt

Citaat: "In België werken de meeste werknemers tussen hun 30e en 45e – net wanneer ze jonge kinderen hebben – heel hard om carrière te maken. Daarna stagneert hun carrière vaak, en veel werknemers stoppen al met werken voor ze 60 zijn. Sommige arbeidsmarktexperts vinden dat werknemers op die manier tussen hun 30e en hun 45e jaar worden 'uitgeperst' en pleiten ervoor om van deze citroenloopbaan over te gaan naar een flexibele loopbaan. Als het werk meer over de hele loopbaan verdeeld wordt, zouden meer werknemers bereid zijn om langer te werken. Zo zou het vergrijzingsprobleem kunnen worden aangepakt." 

Ingevoerd door: JC  op 27 januari 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom