Neologisme nr. 899:  schuilmoskee

Bron: Taallink 275, 14 maart 2011,  Woord van de week

Citaat: "De moskeeŽn van eerstegeneratieallochtonen werden vaak ondergebracht in leegstaande kantoorpanden of andere relatief goedkope ruimten. Omdat ze onopvallend en aan het gezicht onttrokken zijn, worden ze soms schuilmoskeeŽn genoemd, naar analogie van woorden als schuilkerk en schuilsynagoge. Daarnaast zijn er verschillende types nieuwbouwmoskeeŽn. MoskeeŽn met koepels en minaretten worden weleens heimweemoskeeŽn genoemd, omdat ze replica's zijn van moskeeŽn in het islamitische vaderland. Een nieuwbouwmoskee die er westers uitziet, wordt in Nederland poldermoskee genoemd." 

Ingevoerd door: JC  op 16 maart 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom