Neologisme nr. 913:  attentiorexia

Bron: Van Dale, Woord van de dag, 11 april 2011

Citaat: "Attentiorexia is gevormd door attentie of het Engelse woord attention (aandacht) te combineren met het laatste deel van anorexia. De voor de hand liggende betekenis is dan ook: ‘ernstig verlies aan aandacht (concentratie), m.n. als gevolg van aanhoudende prikkels van buitenaf’. Attentiorexia is echter een jong woord en de betekenis ervan is nog niet geheel uitgekristalliseerd." 

Ingevoerd door: JC  op 12 april 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom