Neologisme nr. 925:  googleonderwijs

Bron: Van Dale, Woord van de dag, 29 april 2011

Citaat: "Al twee dagen achter elkaar wordt in verschillende kranten het competentiegerichte onderwijs afgedaan als googleonderwijs. En dat googleonderwijs is, zo schrijft PVV-kamerlid Harm Beertema vanmorgen op de opiniepagina van de Volkskrant , is 'compleet mislukt'.

(...)

Ook gisteren stond het woord googleonderwijs in de krant. Toen schreef het Financieele Dagblad dat de ‘kritiek van onder andere de PVV, SP en PvdA is dat de studenten te veel aan hun lot worden overgelaten ('google-onderwijs').'" 

Ingevoerd door: JC  op 29 april 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom