Neologisme nr. 926:  voxpoppen

Bron: taalbank.nl, Woord van de dag, 25 februari 2010

Citaat: "Voxpoppen is afgeleid van voxpop. In journalistieke kringen is dat de vakterm voor een item (of een deel van een item) op radio of tv waarin de mening van de gewone man over een bepaald onderwerp wordt gevraagd. Zoĺn voxpopje maakt een item op radio of tv net wat smeu´ger, vooral als de stem des volks iets zegt dat afwijkt van wat een ge´nterviewde politicus of wetenschapper beweert.

Voxpop is een verkorting van vox populi, en dat is Latijn voor 'de stem van het volk' en dan in het bijzonder voor 'de wil van het volk'.

Inmiddels is voxpoppen op de Nederlandse website gewoner dan voxpop en zelfs vox populi. Het werkwoord wordt bovendien keurig vervoegd: ik voxpop, hij voxpopte, wij hebben gevoxpopt. Het hoeft zelfs niet te verbazen als dit jargon langzamerhand ook in de omgangstaal doordringt." 

Ingevoerd door: JC  op 2 mei 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom