Neologisme nr. 957:  afwerkhoertje

Bron: taalbank, weblog over taalverandering, Woord van de dag, 24 juni 2011

Citaat: "Ook nieuwe of onbekende woorden worden vaak gebruikt om de lezer aan te zetten tot verder lezen. Een voorbeeld daarvan is het woord afwerkhoertje dat vanochtend figureert in een kop in de Volkskrant: ‘Kunst is geen afwerkhoertje’. Het bijbehorende artikel keert zich tegen de (kennelijk door de regering gehuldigde) opvatting dat kunst dient om de ‘smaak van de massa stante pede te bevredigen’ (Vk, 24-6-2011).

Zakelijk gezien is wat hier gezegd wordt al opmerkelijk, en de formulering met het onbekende woord afwerkhoertje benadrukt dat en zet aan tot lezen. Vanuit dat perspectief is het gebruik van dit woord in de krantenkop functioneel.

Overigens stond afwerkhoer(tje) nooit eerder in een Nederlandstalige krant, evenmin als afwerkprostituee of afwerkprostitutie. Op internet komen deze woorden wel voor, zij het niet vaak. De betekenis van afwerkhoertje is zoiets als heroïnehoertje of wat meer in het algemeen goedkope straatprostituee." 

Ingevoerd door: JC  op 24 juni 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom