Neologisme nr. 964:  hittestress

Bron: Brabants Dagblad, 12 juli 2011 "Hittestress in steden neemt toe"

Citaat: "Stedelingen krijgen in de toekomst in toenemende mate te maken met overmatige warmte, als de voorspellingen uitkomen dat Nederland door de klimaatverandering meer en langere periodes met tropische temperaturen zal kennen. De zogenoemde hittestress wordt versterkt door het steeds dichter bebouwen van steden." 

Synoniem: hittebelasting

Voorgesteld door: DirkJan Vos

Ingevoerd door: JC  op 18 juli 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom