Neologisme nr. 972:  haatblog

Bron: taalbank, weblog over taalverandering, Woord van de dag, 27 juli 2011

Citaat: "Haatblogger is een woord dat eerder nog niet werd aangetroffen in een Nederlandstalig medium. Dat is toeval, want haatblogs (websites waarop webloggers haatdragende teksten publiceren, m.n. over een bevolkingsgroep) zijn er in overvloed en ook het woord haatblog wordt op internet zelfs heel regelmatig aangetroffen. Zelfs haatblogger (digitale haatschrijver) komt op internet nu en dan voor, zij het minder vaak dan haatblog, een woord dat trouwens ook nog maar één keer in een ‘papieren krant’ heeft gestaan. Als traditionele kranten en tijdschriften al over haatblogs schrijven, dan maken ze niet of nauwelijks gebruik van de taal die op internet zelf in omloop is. Er bestaat dan ook een gapende kloof tussen de taal van de krant en de taal van het internet." 

Ingevoerd door: JC  op 27 juli 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom