Neologisme nr. 991:  cocoonvaccinatie

Bron: Taallink 300, 5 september 2011, Woord van de week

Citaat: "Sinds het midden van de jaren negentig stijgt het aantal gevallen van kinkhoest, een zeer besmettelijke infectieziekte die wordt gekenmerkt door hevige hoestbuien. Voor pasgeboren baby's kan de ziekte levensbedreigend zijn. Omdat de baby's pas na acht weken gevaccineerd worden, zijn ze vr die leeftijd niet volledig beschermd. Daarom wordt cocoonvaccinatie aanbevolen: de vaccinatie van alle volwassenen in de nabije omgeving van zuigelingen." 

Ingevoerd door: JC  op 5 september 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom