Neologisme nr. 995:  buffetbelasting

Bron: taalbank, weblog over taalverandering, Woord van de dag, 21 september 2011

Citaat: "Vandaag schrijft De Telegraaf dat een speciale belasting voor rijke mensen, een rijkenbelasting, langzamerhand bespreekbaar wordt. Sterker nog, sommige rijken smeken er haast om hoger belast te worden. In Amerika bijvoorbeeld deed superbelegger Warren Buffet onlangs van zich spreken toen hij om belastingverhoging voor de puissant rijken vroeg. In de berichtgeving heet de rijkenbelasting daarom ook wel buffetbelasting.

Niet alleen in Amerika, maar ook elders in de wereld verzoeken rijke captains of industry om een hogere belastingdruk. In Nederland blijft het echter doodstil, aldus De Telegraaf. De kansen dat het woord buffetbelasting ook in ons taalgebied courant wordt, lijken daarom vooralsnog niet erg groot. Misschien komt dat ook wel doordat buffetbelasting hier geen aansprekende naam is, omdat Buffet hier te lande niet zo'n bekende persoon is voor het grote publiek. Mogelijk zou een woord als Quote 500-heffing hier meer succes hebben.

Een paar jaar geleden kwam zon rijkentaks trouwens ook weleens ter sprake, maar dan vooral ten kantore van de vakbonden. Destijds stelden die bonden voor een kleptocratentaks in te voeren: een belasting voor grootverdieners. Wat later werd hiervoor ook wel het woord graaitaks gebruikt. Erg negatieve, tendentieuze termen waren dat, die alleen daarom al voor de rijken der lage landen niet acceptabel zijn. Vanuit dat perspectief zou je denken dat het woord buffetbelasting juist veel beter ligt, niet alleen bij de rijken (die zich waarschijnlijk maar wat graag zouden willlen identificeren met Warren Buffet), maar ook bij de vakbonden en hun aanhang, want what's in a name, als het maar (belasting)geld oplevert." 

Commentaar: geen belasting op buffetmeubels of buffetmaaltijden!

Synoniem: rijkenbelasting; rijkentaks; Quote 500-heffing; kleptocratentaks; graaitaks

Ingevoerd door: JC  op 21 september 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom