A A A

2013

- Jaarverslag 2013

- TiNT 2013              klik hier

vrijdag 25 oktober 2013: 5de TiNT-dag, Brussel

Op vrijdag 25 oktober 2013 organiseerde NL-TERM voor de vijfde keer een TiNT-dag (=Terminologie in het Nederlandse taalgebied), deze keer in Brussel aan het Centrum voor Vaktaal en Communicatie (Erasmus Hogeschool, VUB-campus), en zoals steeds in nauwe samenwerking met het Steunpunt. 

- Gebruikersenquête Terminologie

Begin 2012 werd door NL-TERM in samenwerking met het Steunpunt Terminologie een gebruikersenquête opgestart met de bedoeling een beter zicht te krijgen op:
 

  • wie er in de Lage landen aan terminologie doet
  • hoe dat gebeurt
  • welke noden, wensen, problemen etc. hierbij om de hoek komen kijken
  • hoe deze laatste kunnen worden opgelost
  • welke rol de overheid (bv. de NTU), middenveldorganisaties (bv. NL-TERM) en het Steunpunt hierbij eventueel kunnen spelen

Bij een aantal representatieve vertegenwoordigers van het veld werden diepte-interviews afgenomen. Daarover zal op de vijfde TiNT-dag in Brussel verslag worden uitgebracht.