A A A

Ingrid van Gent

 

Ingrid van Gent is hoofd van de Nederlandse vertaaleenheid van de Europese Rekenkamer te Luxemburg, waar zij sinds 1998 werkzaam is.

 

Als gediplomeerd tolk/vertaalster (Rijkshogeschool Opleiding tot vertaler, Maastricht) werkte zij voor diverse vertaalbureaus in Nederland en België en voor de (semi-)overheid: het Schengen secretariaat van de Benelux Economische Unie in Brussel, de Raad van Europa in Straatsburg en de Europese Commissie in Luxemburg (stagiaire). Verder was zij actief als freelancevertaler.

 

Sinds 2010 is zij bestuurslid van NL-Term.