A A A

Maria-Cornelia Wermuth

 

Dr. Maria-Cornelia Wermuth is docente Duits aan de subfaculteit Taal en Communicatie van de KU Leuven Antwerpen en geaffilieerd onderzoeker aan de KU Leuven (Faculteit Letteren, Onderzoeksgroep MIDI: Multimodaliteit, Interactie en Discours). Ze doceert Duitse Taalkunde en Terminologie & ICT in de bacheloropleiding en de Medisch Vertalen in de Master Vertalen. Ze heeft een doctoraat behaald aan de Universiteit Amsterdam (faculteit Letteren) waarin medische vaktaal onderzocht wordt vanuit een terminologisch, frame-semantisch en cognitief-linguïstisch perspectief. Haar huidig onderzoek situeert zich binnen het domein van de cognitieve taalkunde, CxG, de frame-semantiek, de terminologieleer en de vertaalkunde. Naast haar onderwijs-en onderzoeksopdracht is ze ook betrokken bij terminologieopleidingen voor overheidsdiensten. Ze is lid van het NL-Termbestuur sinds 2008.