A A A

Jaarverslag 2014

 

JAARVERSLAG NL-TERM 2014

 

1. SAMENSTELLING BESTUUR

Per 01-01-2014 bestond het bestuur van NL-Term uit de volgende leden:

 

 • Willy Martin (voorzitter),

 • Marcel Thelen (vice-voorzitter),

 • Jan Convents (secretaris-penningmeester),

 • Ingrid van Gent,

 • Oele Koornwinder,

 • Truus Kruyt,

 • Els Ruijsendaal en

 • Cornelia Wermuth.

Hennie van der Vliet en Anneleen Schoen, beiden van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie, woonden de bestuursvergaderingen bij als waarnemer.

 

2. BESTUURSVERGADERINGEN

In de loop van het jaar vergaderde het bestuur viermaal:

 

 1. op 29 april in Maastricht

 2. op 4 en 5 juli in Luxemburg (brainstormweekend over de toekomst van NL-Term met bezoek aan Europese vertaaldiensten)

 3. op 1 oktober in Antwerpen (deel van het bestuur)

 4. op 13 november in Den Haag

 

3. NL-TERM-PUBLICATIES

In 2014 verscheen de volgende publicatie:

 

TiNT-dag 2013 onder redactie van Els Ruijsendaal en Cornelia Wermuth (Academia Press, Gent, 109 pp.). Het boek bevat een selectie van de lezingen gehouden op de TiNT-dag 2013 in Brussel (Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Vaktaal & Communicatie). Het thema van de dag was ‘domeinverlies’ met als gastspreker prof. Marita Kristansen van de School of Economics (Bergen, Noorwegen). Zij had het over ‘Domain loss. On parallel language use, language policy and terminology’. Voor het eerst werden tijdens de TiNT-dag ook Pecha Kucha’s (kortpresentaties) gepresenteerd, die eveneens in het boek opgenomen zijn. Zoals gewoonlijk werd de bundel aan de deelnemers van TiNT 2014 gratis ter beschikking gesteld.

 

4. NL-TERM-EVENEMENTEN

In 2014 organiseerde NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) Den Haag op 14 november de jaarlijkse TiNT-dag. De bijeenkomst vond plaats in de gebouwen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag (Van Kleffenszaal) en had als thema ‘Terminologie in de communicatie tussen overheid en burger’. Voor deze gelegenheid waren als gastsprekers o.m. uitgenodigd de heren Geert Joris (NTU) en Alex Brenninkmeijer (Europese Rekenkamer), die het hadden over resp. ‘Helder is niet alleen gewoon begrijpelijk maar ook ondubbelzinnig’ en ‘Geloofwaardig communiceren’. Met een recordaantal deelnemers (120) en een zeer geslaagd programma werd ook deze TiNT-dag een der belangrijkste evenementen op het gebied van de Nederlandstalige terminologie.

 

5. VARIA

Op 10 december namen Truus Kruyt en Willy Martin, als vertegenwoordigers van NL-Term, in Den Haag deel aan een brainstormsessie ter voorbereiding van de in 2015 door de NTU geplande ‘Week van het Nederlands’. Bijgevolg zal in 2015 de TiNT-dag op 8 oktober, als aanloop naar die week toe, in Brussel (Europese Commissie) georganiseerd worden met als thema: ‘Nederlands in de Europese Unie: terminologische uitdagingen’.

 

Willy Martin

voorzitter NL-Term

april 2015