Neologisme nr. 1068:  urbanibalisme

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 5 april 2012

Citaat: "In 2010 troffen we urbanibalisme voor het eerst aan in de Leeuwarder Courant, die dit toen nog splinternieuwe woord meteen tot agrarisch ‘modewoord van 2010’ promoveerde (8-3-2010). Urbanibalisme is ontleend aan het Engelse woord urbanibalism, dat in die taal gemaakt is door urban (stedelijk) - of urbanism - te combineren met cannibalism. Met urbanibalisme wordt verwezen naar het benutten door stedelingen van wat de stedelijke natuur spontaan (jonge lindeblaadjes, rivierkreeftjes) of geregisseerd (tomaten van het dakterras) te bieden heeft." 

Ingevoerd door: JC  op 5 april 2012

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom