A A A

Organisatie

Het bestuur van NL-TERM bestaat uit de volgende leden :

 

Willy Martin (voorzitter), Marcel Thelen (vice-voorzitter), Jan Convents (secretaris-penningmeester),

Ingrid van Gent, Oele Koornwinder, Truus Kruyt, Els Ruijsendaal,  en Cornelia Wermuth.

 

Hennie van der Vliet van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie woont de bestuursvergaderingen bij als waarnemer.

 

 

*

 

Enkele termen die belangrijk zijn voor NL-TERM : 

 

 

CoTerm (Commissie Terminologie) : CoTerm was een vaste commissie, ingesteld door de Taalunie. De Commissie stond de Taalunie bij bij de voorbereiding en uitvoering van haar terminologiebeleid en vertegenwoordigt het Nederlandse taalgebied in internationale werkverbanden op het gebied van terminologie. CoTerm is in 2012 opgeheven.

 

NEDTERM: door de Taalunie ingerichte webstek, als centraal punt voor het verzamelen en ontsluiten van alle gegevens over terminologie. Nedterm is nu de website van het Steunpunt.

 

NEOTERM: de neologismenwebstek van NL-TERM

 

NL-TERM: de vereniging voor Nederlandstalige terminologie, opgericht in 1997

 

 

NTU: Nederlandse Taalunie; zie: Taalunie

Steunpunt: Op 1 april 2007 is het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) van de Nederlandse Taalunie gestart. Het Steunpunt functioneert onder meer als informatie- en adviespunt voor alle aspecten rond terminologie voor het hele Nederlandse taalgebied. Het ondersteunt bovendien het terminologiebeleid dat de Nederlandse Taalunie voert via haar Commissie Terminologie en de activiteiten van de Vlaams-Nederlandse terminologievereniging NL-Term.

 

SNT: zie Steunpunt

 

Taalunie: De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands. De belangrijkste werkterreinen zijn: de Nederlandse taal zelf, het Nederlands in digitale toepassingen, onderwijs in en van het Nederlands, literatuur en leesbevordering, en de positie van het Nederlands in Europa en in de wereld.