A A A

Activiteiten

2013:   vrijdag 25 oktober: 5de TiNT-dag, Brussel

Op vrijdag 25 oktober 2013 organiseert NL-TERM voor de vijfde keer een TiNT-dag (=Terminologie in het Nederlandse taalgebied), die deze keer in Brussel aan het Centrum voor Vaktaal en Communicatie (Erasmus Hogeschool, VUB-campus) zal plaatsvinden.

Dit eerste TiNT-lustrum zal de nodige luister worden bijgezet. Hoe dat in zijn werk zal gaan, is nog een verrassing. Verder zullen de resultaten van een gebruikersenquête gepresenteerd worden (zie hieronder meer daarover) en zullen lopend onderzoek en activiteiten in interactieve sessies aan bod komen.

Noteer dus alvast in uw agenda dit voor terminologen niet te missen evenement!

Gebruikersenquête Terminologie

Begin 2012 werd door NL-TERM in samenwerking met het Steunpunt Terminologie een gebruikersenquête opgestart met de bedoeling een beter zicht te krijgen op:

  • wie er in de Lage landen aan terminologie doet
  • hoe dat gebeurt
  • welke noden, wensen, problemen etc. hierbij om de hoek komen kijken
  • hoe deze laatste kunnen worden opgelost
  • welke rol de overheid (bv. de NTU), middenveldorganisaties (bv. NL-TERM) en het Steunpunt hierbij eventueel kunnen spelen

Bij een aantal representatieve vertegenwoordigers van het veld werden diepte-interviews afgenomen. Daarover zal op de vijfde TiNT-dag in Brussel verslag worden uitgebracht.