Neologisme nr. 1085:  luierstaat

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 24 mei2012

Citaat: "Britse ouders kunnen met hun opvoedkundige vragen binnenkort terecht bij een digitaal informatieloket. Op die manier wil de conservatieve premier David Cameron het land wat gezinsvriendelijker maken. Maar lang niet iedereen is gecharmeerd van deze overheidsbemoeienis. Critici vinden dat Groot-Brittannië op deze manier een nappy state wordt. De Volkskrant vertaalt nappy state vandaag als luierstaat, waarmee dat woord zijn debuut maakt in onze taal.

Nappy state (nappies zijn luiers) is een toespeling op nanny state, een term die in de jaren negentig in zwang raakte. Met nanny state (letterlijk kindermeisjesstaat, echter ook wel vertaald als oppasstaat) werd de spot gedreven met de betuttelende gezinspolitiek ten tijde van New Labour.

In plaats van nappy state te vertalen met luierstaat had de Volkskrant in principe ook kunnen kiezen voor pamperstaat. Luiers en pampers zijn in de volksmond immers zo goed als synoniem.

Het woord pamperstaat is evenwel al 'bezet' in een net iets andere betekenis. Ongeveer tien jaar geleden trokken sommige Nederlandse politici nogal fel van leer tegen de toenemende overheidszorg en -bemoeienis en pleitten voor meer zelfredzaamheid. De verzorgingsstaat werd destijds in het heetst van de strijd weleens schamper afgedaan als ‘pamperstaat’ (Gelderlander, 25-6-2004).

Pamperstaat is nooit een begrip geworden en de kans dat zulks alsnog gebeurt lijkt gering, nu de verzorgingsstaat steeds meer op z’n retour is. Of luierstaat furore gaat maken in onze taal, valt nog te bezien. De kans daarop is evenwel klein, al was het maar omdat het woord vooral betrekking heeft op een maatschappelijke situatie in een ander land.

Ingevoerd door: JC  op 24 mei 2012

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom