Neologisme nr. 1108:  bloed-

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 16 augustus 2012

Citaat: "Het woord bloedkolen figureert in de Nederlandse media sinds 2010. Vergelijkbare, eveneens vrij jonge samenstellingen zijn bloedmetaal en bloeddiamant. Waarschijblijk is bloedkolen op dat laatste woord ge´nspireerd. Van Dale beschrijft een bloeddiamant als een diamant afkomstig uit landen waar een met de diamantopbrengst gefinancierde burgeroorlog woedt. Andere woorden voor bloeddiamant zijn oorlogsdiamant en conflictdiamant. Naar analogie hiervan kan men dus stellen dat er bloed aan de gewraakte kolen kleeft.

Omdat Pax Christi een verbod wil van ßlle grondstoffen waaraan bloed kleeft en omdat er steeds meer grondstoffen uit conflictgebieden komen, zou de term bloedgrondstoffen beter op z┤n plaats zijn geweest in de Telegraaf-kop. Dat woord is echter nog niet zo heel gangbaar, al kun je het op internet wel regelmatig aantreffen. Bloedgrondstof is mogelijk gevormd naar het voorbeeld van blood commodity, dat in het Engels soms wordt aangetroffen.

Bloedgrondstoffen zijn vooralsnog meestal hard commodities, grondstoffen die via mijnbouw gewonnen worden (kolen, olie, diamanten, metalen). Gezien de recente berichtgeving over schaarste op het terrein van de soft commodities (granen, cacao, koffie, kortom landbouwproducten), zal het ons niet verbazen als binnenkort ook woorden als bloedgraan en bloedma´s in de media opduiken.

Commentaar: dus allerlei bloedgrondstoffen: bloedkolen, bloedmetalen, bloeddiamanten, bloedgraan, bloedma´s

Ingevoerd door: JC  op 17 augustus 2012

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom