Neologisme nr. 1110:  Roemereffect

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 25 augustus 2012

Citaat: "Met het Roemer-effect wordt verwezen naar het effect dat Emile Roemer met zijn uitspraak dat hij van plan is een eventuele Brusselse boete wegens een te hoog begrotingstekort tijdens zijn mogelijke toekomstige premierschap niet te zullen betalen. Volgens demissionair minister van FinanciŽn Jan Kees de Jager leidde Roemers uitspraak vorige week tot een tijdelijke verhoging van de rente op de Nederlandse staatsleningen. Dat kost Nederland dus geld." 

Ingevoerd door: JC  op 30 augustus 2012

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom