Neologisme nr. 1251:  fietsenraper

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 19 december 2013

Citaat: "De gemeente Utrecht heeft namelijk twee 'fietsenrapers' aangesteld. 'Recentelijk is proefgedraaid op het Smakkelaarsveld, nabij het station. Twee mannen, speciaal daarvoor ingehuurd van fietsenstallingbeheerder U-stal, waren zowel in de ochtend- als avondspits drukdoende om mensen een goede fietsplek aan te wijzen. Maar, belangrijker nog, ze zetten de hinderlijk gestalde fietsen weer recht en pakten gevallen stalen rossen op.' De verantwoordelijke wethouder is razend enthousiast over de fietsenrapers en kondigt vandaag in de krant aan dat 'het fietsraaptafereel' aanstonds in de gehele stad te zien zal zijn.

Ingevoerd door: JC op 20 december 2013

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom