Neologisme nr. 129:  cyclist

Bron: Vivat academia, tijdschrift van het Verbond der Vlaamse Academici, nr 123, april 2004, p.89 "De wet van Brck, een historisch enigma" door Prof. Dr. Piet Tomissen, waarin verwezen wordt naar J. Vandiest, "Onbekende cyclisten", in Gierik/NVT (Antwerpen), 14e jaargang, 1996

Citaat:  "... gezocht naar wetmatigheden in de geschiedenis. Bij n der meest succesrijkste trends in deze zoektocht gaat het erom, het bestaan van golfbewegingen in het historische verloop aan te tonen. Voor hen die daar in de vorige eeuw mee begaan waren heeft de Antwerpse essayist Julien Vandiest (1919) het neologisme cyclisten bedacht."

Commentaar:  nieuwe betekenis voor een bestaand woord

Ingevoerd door: JC  op: 27 juli 2004

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom