Neologisme nr. 1349:  postseculier

Bron: Taalbank, 27 januari 2015, Woord van de dag

Citaat: "Zouden we het begrip postseculiere samenleving nu moeten definiren, dan ontkomen we niet er niet aan dit te omschrijven als een samenleving  waarin godsdienst opnieuw een rol speelt in het publieke domein.

In zon samenleving is de scheiding van kerk en staat opgeheven en speelt godsdienst opnieuw een rol in de wetgeving, in het bestuur en in de controle daarop (de rechtspraak).

Ingevoerd door: JC op  28 januari 2015

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom