Neologisme nr. 1436:  indaba

Bron: Taallink 516, 21 december 2015, Woord van de week

Citaat: "Het succes van de klimaattop in Parijs zou voor een deel te danken zijn aan de overlegtechniek die conferentievoorzitter Laurent Fabius in de slotfase heeft ingevoerd: de indaba. Dat is een consultatiemethode die in de prekoloniale tijd onder andere bij de Zoeloes in Zuid-Afrika werd gebruikt om bij een conflict tot een eensgezinde oplossing te komen. Bij een indaba worden alle betrokkenen gehoord en zijn ze vrij hun mening te geven zonder dat daar gevolgen aan worden verbonden. Indaba is een woord uit het Zoeloe, dat 'aangelegenheid, zaak, kwestie' betekent.

Ingevoerd door: JC op 21 december 2015

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom